Chiliposts đã thỏa thuận với đội ngũ quản trị của diễn đàn https://dulichvahoctap.com, một cộng đồng du học và du lịch về việc phát triển nội dung trên web của cộng đồng này. Đây cũng là một chủ đề bản thân team phát triển nội dung của chilipost rất hứng thú.

Leave a comment