Xin chào các bạn, có những dự án buộc chúng tôi phải cử nhân viên đến tậng cơ sở của các bạn để lấy dữ liệu về hình ảnh và video.
Quay lại câu hỏi: tại sao chúng ta cần hình ảnh và video?
– Theo quan điểm của chúng tôi để có một trang web, một kênh thông tin social đẹp và thu hút khách thì tất cả các kênh đó điều cần hình ảnh đẹp và thực tế. Và việc có được hình ảnh đẹp và thực tế dịch vụ của các bạn đang làm, thì chúng tôi cần đến tận cơ sở của các bạn để thực hiện.
– Với việc quá dễ dàng để tìm một hình ảnh đẹp trên internet, vì vậy những hình ảnh đẹp bị lạm dụng và bất cứ hình ảnh gì upload lên trang web của bạn, hoặc social điều là những hình ảnh được lấy trên internet, vì vậy tạo ra tâm lý do dự khi khách hàng xem một dịch vụ gì đó trên các trang web của bạn. Khách hàng luôn đặt câu hỏi liệu hình ảnh và dịch vụ trang web đang cung cấp có thực hay không?
– Vì chúng tôi luôn mong muốn làm tốt nhất công việc của mình nên chúng tôi sẽ cần lấy hình ảnh và video thực tế, điều này sẽ rất có lợi cho cơ sở của bạn, vì hình ảnh và video không chỉ được sử dụng cho website mà còn được sử dụng cho các kênh social như instagram, twitter, facebook, youtube… Có thể vấn đề lấy hình ảnh thực tế sẽ làm tăng chi phí dự án, do đó khi thực hiện công việc này chúng tôi luôn tìm mọi cách để tiết kiệm chi phí nhất có thể, có thể trong 1 đến 2 ngày làm việc chúng tôi lấy đủ dữ liệu cho công việc 2-3 tháng.

Leave a comment