Chào các bạn, nếu các bạn muốn chúng tôi triển khai dịch vụ nào đó trong các dịch vụ chúng tôi cung cấp, xin lưu ý một số điều sau:

Trước khi triển khai công việc:
– Chúng tôi là Freelencer vì vậy chúng tôi sẽ không thể xuất hóa đơn đỏ cho các bạn.
– Chúng tôi đặt bản thân là khách hàng, các bạn cũng rất ngại việc phải đưa trước tiền dự án cho chúng tôi, vì bản chất công việc freelencer chúng tôi không có một pháp nhân để ký hợp đồng. Tuy nhiên chúng tôi có một người đại diện quản lý là anh Tom Trần – 079 8785 232. Anh Tom có thể đứng ra ký hợp đồng thỏa thuận công việc với các bạn về thời gian triển khai và chi phí của dự án.
Tuy rằng chúng tôi sẽ không đòi hỏi toàn bộ tiền dự án nhưng chúng tôi cũng cần chi phí để triển khai dự án. Xin hãy hiểu là tất cả mọi công việc thực hiện điều cần tiền để triển khai. Ví dụ: mua doamin, mua hosting, design, chi phí đi lại, ăn uống… Vì vậy mỗi dự án chúng tôi sẽ tạm ứng trước một khoản chi phí nhất định trước khi thực hiện dự án

Trong khi triển khai dự án
– Trong lúc chúng tôi thực hiện dự án, nếu công việc đòi hỏi chúng tôi cần đến tậng cơ sở của các bạn để lấy dữ liệu về hình ảnh về video giới thiệu… Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho chúng tôi hoàn thành công việc một cách nhanh chóng nhất, không để thời gian kéo dài vì điều này sẽ gây ra thiệt hại cho cả 2 bên về thời gian và tiền bạc.
– Trên cơ sở thực hiện công việc nghiêm túc, chúng tôi cũng không muốn bị làm phiền trong quá trình thực hiện công việc. Ví du: Nếu chúng tôi đang làm việc lấy dữ liệu các món ăn, thức uống trong nhà hàng của các bạn, thì chúng tôi chỉ làm việc với người trực tiếp thực hiện các công việc đó, chúng tôi không muốn có nhiều người không liên quan quay xung quanh bàn tán. Điều này làm nhân viên chúng tôi mất tập trung vào công việc và hiệu quả cũng không tốt như mong muốn, song song đó chúng tôi phải luôn có tâm lý phòng bị về việc mất thiết bị, hoặc va chạm ảnh hưởng đến thiết bị.

Sau khi thực hiện công việc:
– Sau khi hoàn thành công việc chúng tôi sẽ cần các bạn cử một nhân viên phụ trách (nếu các bạn không sử dụng những dịch vụ quản trị nội dung của chúng tôi), để chúng tôi có thể hướng dẫn sử dụng và chuyển giao công nghệ cho các bạn.
– Quay lại vấn đề tiền bạc luôn là tâm điểm của mọi vấn đề, khi thực hiện công việc nếu các bạn ngại phải chi liền một cục tiền vì vấn đề không tin tưởng vào tiến độ thực hiện công việc của chúng tôi, hoặc các bạn không có nhiều tiền để chi ngay (vì chúng tôi hiểu rằng không phải cứ cần là có liền một đống tiền để thực hiện dự án). Trong trường hợp này chúng tôi sẽ lên một bảng chi phí dự tính và có từng móc thời gian để các bạn có thể chi tiền cho chúng tôi làm việc. Tuy nhiên nếu trong trường hợp thực tế các bạn không chi trả đúng tiến độ công việc thì chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho sự chậm trễ và phát sinh nào trong quá trình thực hiện dự án.

Chúng tôi có quan điểm cho dù dự án nhỏ hay lớn, thì trách nhiệm trong công việc mới là điều quan trọng nhất. Vì vậy khi đã đạt thỏa thuận chúng tôi sẽ cố gắng làm hết trách nhiệm của mình, tuy nhiên trong một số trường hợp trong thực tế có những sự cố phát sinh ngoài ý muốn, trong những trường hợp đó chúng ta có thể ngồi lại và bàn bạc với nhau trên tin thần đôi bên cùng có lợi.

Leave a comment